HTML5: 20 pytań

Czym jest data-list? Do czego służy?

junior

Do czego służą atrybuty srcset oraz sizes użyte na tagu <img> ?

mid

Czy umieszczanie ikon z fontawesome w znaczniku <i> jest rekomendowane przez HTML5?

junior

Jakie kodowanie znaków (charset) jest rekomendowane dla j. polskiego?

junior

Co sądzisz o stylach inline w HTML5?

junior

Jaka jest dyrektywa HTML, która pozwoli Ci ustawić viewport?

<viewport content="...">
<meta name="viewport" content="...">
<set name="viewport" data="...">
<meta name="setviewport" data="...">
junior

Co oznacza!DOCTYPE, gdzie się go stosuje oraz co się stanie kiedy go nie użyjemy ?

junior

Jak zrobić, aby na kliknięcie labelki checkboxa powodowało zaznaczenie tego checkboxa?

junior

Czym jest Shadow DOM?

senior

Czym się różni atrybut od właściowści (property) węzła html

mid

Wyjaśnij różnice pomiędzy <script>, <script async> i <script defer>

mid

Różnica pomiędzy SVG a CANVAS

junior

Czy <section> może posiadać <article> ? oraz czy <article> może posiadać wiele elementów <section> ?

junior

Co znaczy semantyczny HTML

junior

Czym jest atrybut data w HTML5 oraz jak odczytać jego wartość

junior

Czym są mikroformaty

junior

Czy użyłbyś tagu bold?

junior

Wymień zdeprecjonowane elementy z HTML4

junior

Czym się różni tag article od tagu aside? Podaj przykład przeznaczenia.

junior

Wymień semantyczne tagi HTML5

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!