Git: 18 pytań

W jaki sposób zmergujesz ze sobą 2 różne branch-e z użyciem konsoli? Podaj kolejno kroki.

junior

Jak utworzyć branch za pomocą konsoli? W jaki sposób przejdziesz z jednego brancha do drugiego za pomocą konsoli?

junior

Jak wygląda twoje workflow z gitem?

junior

Czym jest Fork a czym Pull Request?

junior

W jaki sposób można wykonać ręcznie polecenie git flow hotfix finish VERSION?

senior

W jaki sposób możesz zachować zmiany w plikach, które powodują konflikty i nie mogą zostać zkomitowane przed odświeżeniem brancha?

senior

Jaką komendą możesz porzucić wszystkie wykonane zmiany w kodzie i wrócić do stanu z ostatniego commita?

mid

Do czego służy git stash?

mid

Różnice między GIT a SVN. Który system kontroli wersji wybrałbyś do projektu?

mid

Czym są git hooks i do czego mogą się przydać? (np. do auto deploymentu po pushu do developa)

senior

Jak złączyć parę ostatnich N commitów w jeden?

senior

Czym jest git

junior

Do czego służy cherry pick?

mid

Czym jest git flow, jakie są kroki?

junior

Jakie polecenie pokazuje ostatnie commity

junior

czym jest konflikt w GIT i jak może zostać rozwiązany

junior

Jaka jest różnica między git pull a git fetch

junior

Jaka jest różnica między git rebase a git merge

mid

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!