Czy właściowości CSS margin-bottom i margin-top mają wpływ na inline element?

junior